عنوان متن قانون مقرره رأی نظر
همه واژه‌ها عین عبارت بخشی از واژه یکی از واژه ها
مرجع‌تصویب تاریخ‌تصویب از تا
دستگاه‌مجری نوع‌مصوبه
موضوع کدعنوان‌ومتن کدعنوان وضعیت‌مصوبه اصلی/اصلاحی
شماره‌ابلاغ تاریخ‌ابلاغ از تا
شماره روزنامه‌رسمی تاریخ روزنامه‌رسمی از تا
مرتب‌سازی ترتیب نزولی صعودی


فهرستهای کاربردی
توصیف جستجو : واژه(ها) در عنوان
تعداد یافته ها : 155111

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تبيين ماده 18 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور 1402/06/21 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
2 فهرست تكميلي ترخيص باقيمانده كالاهاي اساسي «بخش غير دولتي» 1402/06/20 گمرك ايران
3 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور با موضوع ابلاغ نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 6 -201 مورخ 12 /06 /1402 در خصوص «نحوه اجراي مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور (با توجه به تصويب قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده در تاريخ 02 /03 /1400)» 1402/06/19 سازمان امور مالياتي
4 بخشنامه شوراي قيمت گذاري درخصوص اصلاح تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي 1402/06/18 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي
5 بخشنامه گمرك در خصوص تشخيص و اقدام راجع به نوع كالا از حيث ممنوعيت قانوني 1402/06/18 گمرك ايران
6 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مجاز به خريد يك دستگاه خودروي سواري توليد داخل از محل اعتبارت مصوب 1402/06/12 هيات وزيران
7 نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع آيين نامه اجرايي جزء1 بند ف و جزء4 بند ل و تبصره17 ماده واحده قانون بودجه سال1402 كل كشور مغاير قانون است 1402/06/12 رییس مجلس
8 اصلاحي بند (1) تصويب نامه شماره 201319 /ت 60439 هـ‌ مورخ 1 /11/ 1401، پس از واژه «شاسي»، عبارت «كامل (سي بي يو) 1402/06/12 هيات وزيران
9 بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي با موضوع اجراي بند سوم مصوبه يك صد و سي و هشتمين جلسه هيات امناء سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي تابعه در ارتباط با چهارمين اصلاحيه و الحاقيه بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران 1402/06/11 سازمان تأمين اجتماعي
10 اصلاحي تصويب نامه شماره 59676 /01 /م/ت 60905 هـ مورخ 12 /11 /1401 و اصلاحات بعدي‌ آن، موضوع تصويب نامه هاي شماره 62407 /01 /م/ت 60905 هـ مورخ 25/ 11 /1401، شماره 02/4929/م/ت 61075 هـ مورخ 4 /2 /1402 و شماره 12578/م/ت 61306 هـ‌ مورخ 7 /3 /1402 از طبقه بندي «خيلي محرمانه» خارج و بند (6) تصويب نامه مذكور 1402/06/08 هيات وزيران
11 آيين نامه اجرايي حمل و نقل دانش آموزان 1402/06/08 هيات وزيران
12 مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارايي درخصوص اجراي بند (ج) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور 1402/06/08 خزانه داري كل كشور
13 بخشنامه بانك سپه درخصوص اصلاحيه بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا و خدمت) 1402/06/08 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
14 تصويب نامه در خصوص جايگزين نمودن آقاي جواد بابايي به عنوان عضو كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به جاي آقاي حسين ميرزاپور 1402/06/08 هيات وزيران
15 اصلاح بند (2) ماده (1) تصويب نامه شماره 76235 /ت 59795هـ مورخ 3 / 5/ 1402[موضوع آيين نامه اجرايي قانون تصويب مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي 1981 (1360) (شماره 155) و سند الحاقي (پروتكل) 2002 (1381) مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي] 1402/06/08 هيات وزيران
16 اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1402 كل كشور 1402/06/08 هيات وزيران
17 اصلاحي بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) آيين نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجريان ناظران انتخابات موضوع تصويب نامه شماره 137196 /ت 40013 هـ‌ با اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 138137 /ت 58342 هـ‌ مورخ 15 /11 /1399 1402/06/08 هيات وزيران
18 اصلاحي دستور العمل نحوه فروش كالاي قاچاق از طريق طرح عمومي موضوع تصويب نامه شماره 74919 /ت 60490 هـ مورخ 1 /5 /1402 1402/06/08 هيات وزيران
19 نظر رئيس مجلس درخصوص دستورالعمل سازماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره / هيأت عامل شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركت هاي تابع و وابسته به آنها و شركت هاي تحت مديريت دولت 1402/06/07 رییس مجلس
20 مصوبه بيمه مركزي درخصوص آيين نامه اجرايي شماره 103 قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين المللي بيمه مسئوليت مدني وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ( كارت سبز) مبني بر تغيير ساختار فعلي دفتر ايراني كارت سبز و نحوه اداره آن 1402/06/07 شوراي عالي بيمه
21 نظر رييس مجلس درخصوص اعلام مغايرت قانوني تصويبنامه شماره 70639/ت 61312 هـ مورخ 25 تير 1402 موضوع آيين نامه اجرايي بند (ن) تبصره(1) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور 1402/06/07 رییس مجلس
22 بخشنامه خزانه داري كل درخصوص ثبت و تاييد واگذاري اسناد خزانه اسلامي در زير سامانه مديريت اوراق ذيل سامانه مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه (سماد نو) 1402/06/06 خزانه داري كل كشور
23 بخشنامه بانك كشاورزي درخصوص ابلاغ بخشنامه بانك مركزي با موضوع ارزيابي چالش هاي فقهي سپرده هاي امتيازي در شبكه بانكي كشور 1402/06/06 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
24 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص تصويب نامه شماره 89075 /ت 61639 هـ مورخ 23 مرداد 1402 موضوع «اصلاح آيين نامه نحوه برگزاري و نظارت بر انتخابات شوراي مركزي، شوراهاي مناطق و هيات بازرسان سازمان نظام روانشناسي و مشاوره» 1402/06/06 رییس مجلس
25 گزارش حسابرسي، صورت هاي مالي و عملكرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش 1402/06/05 هيات وزيران
صفحه از 6205 صفحه یافته ها در هر صفحه