عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 154026

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 تامين منابع براي رفع تنش آبي استان هاي تهران ، سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي و گلستان 1401/12/28 هيات وزيران
2 تامين تچهيزات و تقويت زير ساخت هاي جمعيت هلال احمر، سازمان ارژانس كشور و سازمان انتقال خون 1401/12/28 هيات وزيران
3 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ارزش انواع ماشين آلات راهسازي و كشاورزي 1401/12/28 سازمان امور مالياتي
4 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل هوايي مسافر و بار 1401/12/28 سازمان امور مالياتي
5 صدور مجوز خريد تعداد هشتاد دستگاه خودروي وانت دو كابين عملياتي توليد داخل توسط وزارت نفت 1401/12/28 هيات وزيران
6 مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارايي درخصوص اصلاحيه بند 6 دستورالعمل مواد 6 و 8 آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي مصوب سال 1386 موضوع تصويبنامه شماره 189211/ت34191 ه مورخ 21 بهمن 1386 هيات وزيران 1401/12/28 وزارت امور اقتصادي و دارايي
7 نحوه تسويه مطالبات شركت هاي دولتي تابع بخش آب وزارت نيرو 1401/12/28 هيات وزيران
8 اختصاص مبلغ بيست هزار ميليارد ريال به منظور مديريت بحران و جبران و كاهش خسارات درحوزه هاي مختلف ناشي از حوادث غير مترقبه در تعدادي از استان هاي كشور 1401/12/28 هيات وزيران
9 صدور مجوز خريد 14 دستگاه وانت دو ديفرانسيل و يك ون توليد داخل توسط وزارت نيرو 1401/12/28 هيات وزيران
10 اصلاح بند 2 تصويبنامه شماره 227973/ت60631هـ مورخ 1401/12/9هيات وزيران 1401/12/28 هيات وزيران
11 منتزع شدن شهر نلاس از بخش وزينه و الحاق به شهرستان سردشت در استان آذربايجان غربي 1401/12/28 هيات وزيران
12 صدور مجوز خريد سه دستگاه خودرو وانت آريسان توليد داخل توسط اداره كل دامپزشكي استان كرمانشاه 1401/12/28 هيات وزيران
13 تعيين حداكثر ارزش سهام قابل واگذاري به هريك از مشمولين سهام عدالت جديد 1401/12/28 هيات وزيران
14 اعمال مشوق هاي مديريت مصرف با هدف تسهيل تامين و توزيع آب و همچنين افزايش مشاركت مشتركين آب شرب كشور 1401/12/28 هيات وزيران
15 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور نحوه استرداد ماليات و عوارض خريد براي صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 1401/12/27 سازمان امور مالياتي
16 الحاق روستاي دشت مازه از دهستان راك بخش سوق به دهستان دهدشت شرقي بخش مركزي 1401/12/27 هيات وزيران
17 تسويه مطالبات شركت هاي دولتي تابع بخش آب وزارت نيرو ازدولت بابت مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر متر مكعب آب و هر كيلو وات ساعت برق 1401/12/24 هيات وزيران
18 آيين نامه اجرايي حمايت بيمه اي از مادران غير شاغل (خانه دار) داراي سه فرزند و بيشتر ساكن مناطق روستايي و عشايري 1401/12/24 هيات وزيران
19 تسويه مطالبات وزارت نيرو (شركت توانير) ازدولت بابت مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هركيلو وات ساعت برق 1401/12/24 هيات وزيران
20 تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي مادر تخصصي توليد برق حرارتي و مديريت شبكه برق 1401/12/24 هيات وزيران
21 پيش نويس مصوبه و گزارش توجيهي تسويه و تهاتر بدهي هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خاتمه يافته موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه كشور 1401/12/24 هيات وزيران
22 تسويه مطالبات شركت هاي دولتي تابع بخش آب وزارت نيرو از دولت 1401/12/24 هيات وزيران
23 تغيير نام روستاي گالش محله دهستان چهل شهيد بخش دالخاني شهرستان رامسر استان مازندران به دالخاني 1401/12/24 هيات وزيران
24 مطالبات وزارت نيرو از دولت بابت مابه التفاوت قيمتهاي تكليفي و تمام شده برق با بدهي شركتهاي ذي ربط وزارت نيرو به سازمان امور مالياتي كشور 1401/12/24 هيات وزيران
25 تعيين شهرك گلخاني در دهستان قائم آباد استان سيستان و بلوچستان به عنوان روستاي گلخاني 1401/12/24 هيات وزيران
صفحه از 6162 یافته ها در هر صفحه