عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 151363

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مغايرت نهايي مصوبات 52347 و 52349 1401/05/05 رییس مجلس
2 لغو بند (7) بخشنامه تعيين قيمت پايه موادمعدني در سال 1400 1401/05/05 وزارت صنعت ، معدن و تجارت
3 برگزاري مراسم تجليل و تكريم از آزادگان شاغل و بازنشسته دستگاههاي اجرايي در 26 مرداد 1401 1401/05/05 معاون اول رئيس جمهور
4 بخشنامه خزانه داري كل درخصوص بند (6) ماده (3) آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) ،‌(ب) ، (د) ، (ه) ، (و) ، (ح) ، (ط) موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري 1401/05/05 خزانه داري كل كشور
5 بخشنامه گمرك درخصوص معرفي گمرك اصفهان به عنوان گمرك اختصاصي مجاز به ترخيص پارچه 1401/05/05 گمرك ايران
6 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص افزودن تعريف سامانه ثبت بر خط معاملات به آيين نامه اجرايي ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم 1401/05/04 سازمان امور مالياتي
7 الحاق تبصره به ماده 14 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 1401/05/04 سازمان امور مالياتي
8 بخشنامه گمرك درخصوص شركت پاسارگارد ماشين پرشيا جنوب 1401/05/04 گمرك ايران
9 بخشنامه احكام مالياتي آئين نامه اجرايي بندهاي الف،ب،ج،د و .... تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 1401/05/04 سازمان امور مالياتي
10 دستور العمل نحوه استرداد ماليات و عوارض پرداختي سفارتخانه ها، ماموريت هاي ديپلماتيك و دفاتر سازمان هاي بين المللي 1401/05/04 سازمان امور مالياتي
11 دستور العمل نحوه استرداد و عوارض در يافتي از خريداران كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض 1401/05/04 سازمان امور مالياتي
12 بخشنامه گمرك در خصوص شركت پارسيان موتور مانلي 1401/05/03 گمرك ايران
13 بخشنامه گمرك در خصوص ممنوعيت صادرات پارچه هاي مورد استفاده در توليد ماسك تنفسي 1401/05/03 گمرك ايران
14 بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارايي در خصوص اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان 1401/05/02 وزارت امور اقتصادي و دارايي
15 بخشنامه گمرك در خصوص عوارض حمل كالا با وسايل نقليه خارجي شناور ساويز 1401/05/02 گمرك ايران
16 بخشنامه گمرك درخصوص اطلاعات ميزان ساخت داخل ( IPI ) خودروي سواري Haima شركت مهندسين مشاور صنعت و مديريت پويا 1401/05/01 گمرك ايران
17 مصوبات يكصدو بيستمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا 1401/05/01 ستاد ملي مقابله با كرونا
18 آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/04/29 هيات وزيران
19 بخشنامه گمرك در خصوص شركت ساري پويا 1401/04/29 گمرك ايران
20 تصويبنامه درخصوص اصلاح ماده 7 آيين نامه اجرايي بند ش تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1401/04/29 هيات وزيران
21 تعيين عيسي فرهادي به عنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي به مدت سه سال 1401/04/29 هيات وزيران
22 اجراي ماده 15 ضوابط اجرايي حق عضويت در سازمان هاي بين المللي قانون بودجه سال 1401 1401/04/29 هيات وزيران
23 بخشنامه گمرك در خصوص اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) وانت دو كابين كاپرا شركت مهندسين مشاور صنعت و مديريت پويا 1401/04/29 گمرك ايران
24 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تعيين حداقل مستمري بازنشستگي، از كارافتادگي و بازماندگان و كمك هزينه مسكن كارگران در سال 1401 1401/04/29 رییس مجلس
25 بخشنامه گمرك درخصوص فهرست مواد شيميايي و پيش سازهاي مواد مخدر و روان گردان ها 1401/04/29 گمرك ايران
صفحه از 6055 یافته ها در هر صفحه