قانون اصلاح قانون تقسيمات كشور و اصلاح قانون راجع بمحصلين كلاس اختصاصي وزارت داخله

مصوب 1316/10/19 مجلس شوراي ملي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون اصلاح قانون تقسيمات كشور و اصلاح قانون راجع بمحصلين كلاس اختصاصي وزارت داخله
‌مصوبه نوزدهم ديماه يكهزار و سيصد و شانزده

ماده 1 - كشور ايران مطابق نقشه و صورت ضميمه بده استان و چهل و نه شهرستان تقسيم ميشود هر استان مركب از چند شهرستان و هر‌شهرستان مركب از چند بخش و هر بخش مركب از چند دهستان و هر دهستان مركب از چند قصبه و ده خواهد بود.

ماده 2 - استانهاي كشور و شهرستان هاي تابعه آنها عبارتند از:

2 - استان دوم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 - قم 2 - كاشان 3 - تهران 4 - سمنان 5 - ساري 6 – گرگان .

3 - استان سوم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 - تبريز 2 - اردبيل.

4 - استان چهارم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي
1 - خوي 2 - رضائيه 3 - مهاباد 4 - مراغه 5 – بيجار.

5 - استان پنجم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 - ايلام 2 - شاه‌آباد 3 - كرمانشاهان 4 - سنندج 5 - ملاير 6 – همدان .

6 - استان ششم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 - خرم‌آباد 2 - گلپايگان 3 - اهواز 4 - خرمشهر.

7 - استان هفتم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي
1 - بهبهان 2 - شيراز 3 - بوشهر 4 - فسا 5 - آباده 6 - لار

8 - استان هشتم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي
1 كرمان 2 - بم 3 - بندرعباس 4 - خاش 5 - زابل.

9 - استان نهم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 - بيرجند 2 - تربت حيدريه 3 - مشهد 4 - قوچان 5 بجنورد 6 - گناباد 7 - سبزوار.

10 - استان دهم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي
1 - اصفهان 2 - يزد.

تبصره 3 - جزائر مجاور هر يك از شهرستانها تابع آن شهرستان خواهند بود.

1 -
استان يكم كه
تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 -
زنجان 2 -
قزوين 3 -
ساوه 4 -
سلطان‌آباد 5
- رشت
6 – شهسوار .

ماده 3- وزارت داخله مجاز است محصلين كلاسهاي اختصاصي وزارت داخله را كه از عهده امتحان نهائي مواد تحصيلات مقرره برآيند با رتبه ‌يك اداري استخدام و حقوق آنها را از تاريخ شروع بخدمت بپردازد.

تبصره - وزارت داخله ميتواند در ظرف 6 ماه از تاريخ استخدام رسمي مستخدمين مذكور در صورتيكه مقتضي بداند بخدمات هر يك از ‌آنها خاتمه بدهد و در چنين صورتي عضو مزبور مستخدم رسمي نخواهد بود.

ماده 4 -مواد اول و دوم قانون تقسيمات كشور وظائف فرمانداران و بخشداران مصوب 16 آبان ماه 316 [1316] باستثناي تبصره‌هاي 1 و 2 از ماده2 كه بقوه خود باقي خواهند بود و ماده واحده قانون محصلين كلاس اختصاصي وزارت داخله مصوب 28 بهمن ماه 1310 از تاريخ تصويب اين قانون‌ ملغي و مواد اول و دوم اين قانون قائم‌مقام مواد اول و دوم قانون تقسيمات كشور مصوب 16 آبانماه 1316 خواهد بود.


اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده و صورت ضميمه است در جلسه نوزدهم دي ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفنديارياستان

شهرستانهاي تابعه


بخشها

استان يكم - 1

زنجان

1

زنجان2

ابهر3

سيردان4

قيدار5

ماه نشان


2 قزوين

6

قزوين7

صدرآباد8

ضياءآباد9

معلم كلايه10

اوه11

قشلاق


3 ساوه

12

ساوه13

نوبران


4 سلطان آباد

14

سلطان آباد15

فرمهين16

ترخوران17

سربند18

وفس


5 رشت

19

رشت20

صومعه سرا21

رودبار22

لاهيجان23

بندر پهلوي24

كوچصفهان25

خمام26

لنگرود


6 شهسوار

27

شهسوار28

نوشهر29

رودسر

استان دوم

7 قم

30

قم31

كهك32

قاضي33

محلات


8 كاشان

34

كاشان35

قمصر36

ميمه37

نطنز


9 تهران

38

كن39

افجه40

حضرت عبدالعظيم41

بنگي امام42

علي شاه عوض43

ورامين44

ايوانكي45

دماوند46

كولج


10 سمنان

47

سمنان48

سنگسر49

دامغان50

شاهرود51

ميامي52

قشلاق


11 ساري

53

ساري54

اشرف55

چهاردانگه56

بابل57

بابل سر58

بند پي59

آمل60

نور61

لاريجان62

شاهي63

سوادكوه64

فيروزكوه


12 گرگان

65

علي آباد66

بندرشاه67

گمش تپه68

بندر گز69

كردمحله70

گنبد قابوس71

راميان72

حاجيلر73

داش برون74

پهلوي دژ

استان سوم

13 تبريز

75

تبريز76

ستان آباد77

آذر شهر78

مرند79

شبستر80

اهر81

خداآفرين


14 اردبيل

82

اردبيل83

سراب84

پيله سوار85

مشگين شهر86

آستارا87

هروآباد88

شفارود

استان چهارم

15 خوي

89

خوي90

ماكو91

قراعيني92

عرب93

شاهپور


16 رضائيه

94

رضائيه95

اشنويه96

سلدوز


17 مهاباد

97

مهاباد98

بوكان99

سردشت100

بانه101

سقز102

شاهين دژ103

تكاب


18 مراغه

104

مراغه105

مرحمت آباد106

آتش بيك107

ميانه


19 بيجار

108

بيجار

استان پنجم-

20 ايلام

109

ايلام110

ابدانان111

مهران112

اركوازي113

دهلران114

جوار115

بدره116

صالح آباد


21 شاه اباد

117

شاه آباد118

كرند119

قصر شيرين120

ايوان


22 كرمانشاهان

121

كرمانشاهان122

كنكاور123

هرسين124

صحنه


23 سنندج

125

سنندج126

قروه127

كامياران128

سقز129

مريوان130

اوي هنك131

ميزان شاه132

پاوه


24 ملاير

133

ملاير134

نهاوند135

تويسركان


25 همدان

136

همدان137

اسد آباد138

رزن139

كبوترآهنك140

سمينه رود

استان ششم -

26 خرم آباد

141

خرم آباد142

سلسله143

دلفان144

چاغروند145

ويسيان146

زاغه147

كوه دشت148

دوده149

ملاوي150

بروجرد151

دورود152

اشترينان


27 گلپايگان

153

گلپايگان154

خمين155

خوانسار156

اليگودرز


28 اهواز

157

اهواز158

شوشتر159

دزفول160

مسجدسليمان161

طوف سفيد162

رامهرمز163

سوسنگرد164

بستان165

ايذه166

قلعه زراس167

ده دز168

جانكي


29 خرم شهر

169

خرم شهر170

آبادان171

قصبه172

شادكان173

هنديجان

استان هفتم

30 بهبهان

174

بهبهان175

تل خسرو


31 شيراز

176

شيراز177

فيروزكوه178

ممسني179

كازرون180

بيضا181

زرقان182

قيروكازرين


32 بوشهر

183

بوشهر184

برازجان185

خرموج186

ريك187

بولخير188

كنكان189

ديلم


33 فسا

190

فسا191

نيريز192

اصطهبانات193

داراب194

سعادت آباد


34 آباده

195

آباده196

سميرم197

بوانات


35 لار

198

لار199

لنگه200

كاوبندي201

بستك202

جهرم203

جويم


36 كرمان

204

كرمان205

شهداد206

راور207

زرند208

رفسنجان209

سيرجان210

ماهان211

بافت


37 بم

212

بم213

سبزوران214

ساردويه215

كهنو216

مشير


38 بندرعباس

217

بندرعباس218

ميناب219

جاسك220

قشم


39 خاش

221

خاش222

قصر قند223

ايوان شهر224

سراوان225

بزمان226

سرباز227

چاه بهار228

زاهدان


40 زابل

229

زابل230

ميان كنكي

استان نهم -

41 سبزوار

231

سبزوار232

جغتاي233

داورزن234

تكاب235

صفي آباد


42 بيرجند

236

بيرجند237

قاين238

درميان239

ماژان


43 تربت حيدريه

240

تربت حيدريه241

فيض آباد242

سنگان243

خواف244

كدكن


44 مشهد

245

مشهد246

ارداك247

طرقبه248

احمدآباد249

سرخس250

فريمان251

زورآباد252

باخرز253

نيشابور254

كلات


45 قوچان

255

قوچان256

شيروان257

محمدآباد258

لطف آباد259

باجگيران


46 بجنورد

260

بجنورد261

اسفراين262

مانه


47 جويمند

263

جويمند264

بجستان265

فردوس266

طبس267

كاشمر

استان دهم

48 اصفهان

268

اصفهان269

نجف آباد270

شهركرد271

شهرضا272

اردستان273

خوراسكان274

داران275

فلاورجان276

اردل277

لوردكان278

آخوره


49 يزد

279

يزد280

اردكان281

نائين282

خور283

خضرآباد284

خرانق285

بافق286

اشك دز287

مهريز288

تفت289

نير290

شهربابك

اين صورت ضميمه قانون اصلاح قانون تقسيمات كشور بوده و صحيح است
رئيس الوزراء – محمود جم